Utbildningskatalog

ÅRSKORT

Ger dig obegränsat användande av alla våra utbildningar under 12 månader, inga extra avgifter tillkommer.

Årskort - Tillgång till hela utbudet i 12 månader 306 1 3000 3 000,00 kr

5S - Grundkurs

Effektivare, tryggare och trivsammare arbetsmiljö

Uppspelningstid 1 timme och 25 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
5S - Grundkurs 326 1 1100.0 1 100,00 kr

6 Sigma Green Belt

Förbättringsarbete i hela verksamheten

Uppspelningstid 8 timmar och 6 minuter | Motsvarar 4 dagar lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
6 Sigma Green Belt 478 1 2000.0 2 000,00 kr

6 Sigma White Belt

Grundläggande förbättringsarbete

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
6 Sigma White Belt 722 1 1100.0 1 100,00 kr

7 kvalitetsverktyg

Användbar verktygslåda

Uppspelningstid 54 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
7 kvalitetsverktyg 723 1 1100.0 1 100,00 kr

Effektivitet, förluster och mätetal

Systematiskt förbättringsarbete

Uppspelningstid 3 timmar och 15 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Effektivitet, förluster och mätetal 536 1 1350.0 1 350,00 kr

Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar

Grundläggande förlustkartläggning

Uppspelningstid 1 timme och 28 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Faktainsamlingar och kapacitetsmätningar 538 1 1100.0 1 100,00 kr

FMEA

Failure Mode and Effect Analysis

Uppspelningstid 56 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
FMEA 721 1 1100.0 1 100,00 kr

Förbättringskompetens

Påverkansmöjligheter och olika faser av mognad

Uppspelningstid 18 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Förbättringskompetens 463 1 500.0 500,00 kr

Förbättringsplanering

Struktur och målsättning

Uppspelningstid 1 timme och 34 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Förbättringsplanering 535 1 1100.0 1 100,00 kr

Kompetensutveckling

Medarbetar- och verksamhetsutveckling

Affärsutveckling | Arbetsmarknad

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Kompetensutveckling 836 1 1350.0 1 350,00 kr

Konkurrenskraftig produktion

Produktionsutveckling och ökad lönsamhet

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Konkurrenskraftig produktion 539 1 1100.0 1 100,00 kr

LEAN - Ett naturligt tillstånd

Struktur för förbättringsarbete

Uppspelningstid 43 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
LEAN - Ett naturligt tillstånd 464 1 850.0 850,00 kr

LEAN - Grundkurs

Förbättringsarbete för din verksamhet

Uppspelningstid 4 timmar och 48 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
LEAN - Grundkurs 324 1 1500.0 1 500,00 kr

Organisation och styrning

Delaktighet som främjar företagets mål

Uppspelningstid 1 timme och 9 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Organisation och styrning 558 1 1100.0 1 100,00 kr

Rotorsaksanalyser

Kartlägg och åtgärda problem

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Rotorsaksanalyser 725 1 1100.0 1 100,00 kr

SMED - Reducera ställtider

Effektivt verktyg i förbättringsarbete

Uppspelningstid 1 timme och 24 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
SMED - Reducera ställtider 325 1 1100.0 1 100,00 kr

TAK-OEE

Att mäta tidseffektivitet

Uppspelningstid 1 timme och 36 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
TAK-OEE 717 1 750.0 750,00 kr

Teamarbete

Skapa framgångsrika samarbeten

Medarbetarskap

Uppspelningstid 59 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Teamarbete 560 1 1000.0 1 000,00 kr

Tvärfunktionella förbättringsteam

Effektivare arbetsgrupper

Medarbetarskap

Uppspelningstid 2 timmar och 1 minut | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Tvärfunktionella förbättringsteam 559 1 1300.0 1 300,00 kr

Underhåll, service och driftsäkerhet

Rotorsaker och förebyggande insatser

Uppspelningstid 4 timmar och 51 minuter | Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Underhåll, service och driftsäkerhet 748 1 1750.0 1 750,00 kr

Värdeflödesanalys

Att ringa in förbättringsområden

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Värdeflödesanalys 499 1 1000.0 1 000,00 kr

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Köphjälp