5S - Introduktionskurs

5S - Introduktionskurs

Produktion och logistik | Verksamhetsutveckling | 49 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig grunderna i 5S med en praktisk och effektiv introduktionskurs online. Förbättra dina färdigheter och bli en expert på nolltid.

I den här utbildningen får du en introduktion till 5S, som är ett förbättringsverktyg inom LEAN som kan användas inom flera branscher.

Relevanta nyckelord: Lean, effektivisering, organisation, arbetsmiljö, standardisering, produktivitet, visualisering, rengöring

Uppdaterad/Granskad: 2024-04-04

Innehåll

  • Siffertest
  • Syfte och översikt 5S
  • Sortera
  • Systematisera
  • Städa
  • Standardisera
  • Säkerställa
  • 5S i korthet
  • Vad du kan uppnå genom 5S

Delmoment

0. Introduktion till kursen 5S - Introduktionskurs

Utbildare Ronny Brandqvist presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

1. Siffertest

I delmomentet får du genomföra siffertest.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

2. Syfte och översikt 5SProva!

I delmomentet förklarar Ronny syftet med 5S och ger en översikt över det.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

3. Sortera

I delmomentet går Ronny igenom steget Sortera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

4. Systematisera

I delmomentet går Ronny igenom steget Systematisera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

5. Städa

I delmomentet går Ronny igenom steget Städa.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

6. Standardisera

I delmomentet går Ronny igenom steget Standardisera.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

7. Säkerställa

I delmomentet går Ronny igenom steget Säkerställa.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

8. 5S i korthet

I delmomentet förklarar Ronny 5S i korthet.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

9. Vad du kan uppnå

I delmomentet argumenterar Ronny kring vad du kan uppnå genom 5S.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

10. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ronny Brandqvist
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 49 minuter)

Kursmaterial

Det finns inget kursmaterial till denna utbildning.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen 5S - Introduktionskurs och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen 5S - Introduktionskurs måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
5S - Introduktionskurs 953 1 1400 Lägg i varukorg

Kontakt