Tre sätt att köpa

Enstaka kurser till listpris

Är du enbart intresserad av en specifik kurs så väljer du, betalar och får tillgång till kursen under tre månader, efter genomförda och godkända kunskapstester skriver du ut ett diplom.

Årskort

Ett årskort som är personligt ger dig full tillgång till Streamaleans hela utbud under tolv månader för endast 4000 kr + moms. Spola tillbaka och friska upp minnet, ta det helt i egen takt och botanisera i utbudet. De kurser som tillkommer under året ingår naturligtvis också! Diplom för respektive kurs kan skrivas ut efter godkända kunskapstester. För innehavare av årskort ingår också coachning via e-post, telefon eller videosamtal.

Ramavtal

Ett ramavtal som organisationer kan teckna möjliggör att medarbetare får tillgång till årskort för en överenskommen kostnad… Man kan då planera in självständigt vad man vill förkovra sig inom och när det passar. Tipsa varandra om intressanta avsnitt, botanisera i utbudet, spola tillbaka och friska upp minnet. Fritt antal administratörs-konton ingår. Vill ni teckna ramavtal, kontakta oss gärna på office@qdcab.se.